Du sökte efter "stor bokstav" och fick 36 träffar

Skriv med liten bokstav. Ord som bildats genom avledningar av personnamn får i normalfallet liten b… Läs mer

  I svenskan skrivs alla månader och veckodagar med små bokstäver. Skriv alltså maj och inte M… Läs mer

Nej, sådana här ord behåller sin form även då de inleder en mening.   Detta gäller också för a… Läs mer

Sammansatta ord där efterledet är ett egennamn skrivs med stor bokstav. Skriv alltså Mediesverige. … Läs mer

Ja, det är det. Att använda ”Han är lika stor som mig” eller ”han är större än mig” har länge varit… Läs mer

…”det vill säga”. I dessa fall följs kolon av liten bokstav. Följer flera meningar på varandra efter … Läs mer

…å om semikolon ska efterföljas av stor eller liten bokstav. Som framgår av exemplen är det liten bok… Läs mer

Skriv aids, med gemener. När initialförkortningar läses ut som ord (och inte bokstav för bokstav) o… Läs mer