Du sökte efter "stor bokstav" och fick 36 träffar

  Benämningar på religiösa storheter skrivs traditionellt med stor bokstav när man syftar på j… Läs mer

…ningen som föregår listan bör man skriva med liten bokstav och endast ha punkt efter det sista ledet… Läs mer

Skriv med liten bokstav: andra världskriget, franska revolutionen, renässansen, trettioåriga kriget… Läs mer

…det som en titel och skrivs följaktligen med liten bokstav: ”Det kom fram att den dåvarande justitie… Läs mer

…det som en titel och skrivs följaktligen med liten bokstav: ”Ett flertal anmälningar av samma karakt… Läs mer

Skriv med stor bokstav om det är verket som avses: Bibeln, Koranen. Om man däremot talar om ett exe… Läs mer

Skriv med liten bokstav: internationella kvinnodagen. Benämningar på olika dagar och högtider skriv… Läs mer

Nej, i löptext skriver man titlar med liten bokstav: professor Dahlén, greve Ahnheim, sir Paul McCa… Läs mer

Helg- och kalenderdagar skrivs med liten bokstav: jul, påsk, annandag jul, första maj, pingst, alla… Läs mer