Vad heter centrum i plural?

Skriv centrum. Ordet centrum böjs på följande sätt:
centrum, centrumet, centrum, centrumen

Exempel på andra ord som böjs på samma sätt är: datum, forum, plektrum.