Vad är genusbudgetering?

Genusbudgetering är ett ord som finns med i nyordslistan 2014. Nyordslistan är ett urval av de ord som tillkommit eller etablerat sig i språket under det gångna året, varav genusbudgetering är ett.

Så här skriver Språkrådet om genusbudgetering i 2014 års nyordslista.

Genusbudgetering

ökad användning: budgetprocess med ett integrerat genusperspektiv på
alla nivåer, bland annat utvärdering av budgetens effekter ur ett
genusperspektiv och konkreta åtgärder för att främja jämställdhet. 2005.

Exempel på användande av genusbudgetering:

När Stefan Löfven i fredags la fram sin regeringsförklaring profilerade han den nya
regeringen som feministisk. Bland annat ska en handlingsplan för jämställda löner tas
fram och en tredje månad av föräldraledigheten ska reserveras för vardera föräldern.
En viktig del i jämställdhetsarbetet blir att använda sig av så kallad genusbudgetering
i budgetpropositionen.

Fria Tidningen 6 oktober 2014

[från engelskans gender budgeting]

Läs mer om nyordslistan 2014