Skriver man AIDS eller aids?

Skriv aids, med gemener.

När initialförkortningar läses ut som ord (och inte bokstav för bokstav) och blivit allmänt kända, så skrivs förkortningen med små bokstäver.