Ska i väg skrivas ihop eller isär?

Båda varianterna går bra, men skriv hellre isär.