Ska ”i fråga om” skrivas ihop eller isär?

Skriv isär: i fråga om.