Ska ”god dag” skrivas ihop eller isär?

Båda varianterna, god dag och goddag, är korrekta.