Heter det ”jobbar i hamnen” eller ”jobbar på hamnen”?

Säg hellre ”jag jobbar i hamnen” eftersom det är vanligast.

Om man söker på Google verkar ”jobbar i hamnen” vara vanligast (7430 träffar), men det finns även belägg för ”jobbar på hamnen” (6600 träffar). Om man däremot tittar på ordbilden för hamn i Språkbanken så visar det sig att i är den vanligaste prepositionen framför hamn, medan på inte ens finns med bland topp 15.

Resultaten tyder på att det är bättre att använda i, men utesluter inte helt på. Vilken preposition man väljer att använda i samband med ordet hamn beror förmodligen på hur man betydelsemässigt väljer att se på en hamn. Det här gäller också för andra platser, till exempel Lidingö och Irland.