Rasifierad, vad betyder det?

Rasifierad är ett ord som finns med i nyordslistan 2014. Nyordslistan är ett urval av de ord som tillkommit eller etablerat sig i språket under det gångna året.

Så här skriver Språkrådet om rasifierad i 2014 års nyordslista.

Rasifierad

ökad användning: person som, på grund av sitt utseende, blir tillskriven en viss rastillhörighet och egenskaper som förknippas med den.

Exempel på användande av rasifierad

Hon är redan en viktig ambassadör, om än inofficiell, för alla kvinnliga gräsrötter och artister inom den svenska hiphopscenen. Detta inte bara i sin roll som kvinnlig rappare utan också som rasifierad och med erfarenheter som innebär att hon har ett helt annat utgångsläge i musiken än många andra artister.

Borås Tidning 3 september 2014

[rasifiering beskriver en process, att bli tillskriven någonting, och pekar därför på att ’ras’ är en social konstruktion]

Läs mer om nyordslistan 2014