När kan jag skriva ”såna” i stället för ”sådana”?

 

Såna är en talspråklig variant av sådana som du bara bör använda i skrift när du vill vara talspråksnära.