Måste dels alltid följas av ett till dels?

Ja.

Skriv ”Det är dels en gyllene gravkrans, dels en kvinnotorso av marmor.” Skriv inte ”Jag har dels inte varit hemma samt ej haft tid.”.