Kan man skriva datan i stället för datorn?

Nej, skriv datorn.