Kan man säga färst?

 

Ja. Även om böjningen (av adjektivet få: få – färre – färst) är ovanlig så är den helt korrekt. Jämför till exempel med böjningarna bra – bättre – bäst och illa – värre – värst.