Hur skriver jag policy i plural?

Det heter policyer.

En annan lösning är att försöka skriva om meningen (så slipper du använda den här något krångliga pluralformen). Du kan också använda ett svenskt ord som betyder samma sak: riktlinjer, principer, inriktningar.