Hur skriver jag ”designer” i plural?

Skriv designer.

Det är bäst att böja lånord efter svenskt mönster. Designer liknar ordet åker, och borde därför böjas på samma sätt (åker, åkern, åkrar, åkrarna). Men av uttalsmässiga skäl (designrar) är det bättre att använda en oböjd pluralform på designer. Alltså heter det en designer, den designern, flera designer, de designerna. Det här böjningsmönstret passar dessutom ihop med böjningen för flera andra svenska ord, till exempel musiker.

Glöm inte att det finns en svensk term för engelskans designer – formgivare.

  • Mattias Arvola

    Observera att formgivare inte är det samma som designer. Ordet design togs in svenskan som en motreaktion på den ytliga betydelsen av ordet formgivning (jmf. engelskans ‘styling’). Design-begreppet bygger på engelskans betydelse i att planera något och tänka till. ”This is by not by accident, my dear Watson. This is by design.” Det bär i sina rötter också med sig betydelsen att märka ut (lat. ‘designere’).

  • Simon Schiller

    Designers heter det i plural.