Hur markerar jag genitiv (ägande) för ord som slutar på –s?

Det behöver inte markeras: ”Lars hund är en labrador”. Detsamma gäller för ord som slutar med -x eller -z. Finns det risk för missförstånd kan du dock lägga till en apostrof efter sista bokstaven i namnet: ”Gombrowicz’ litteratur är mångtydig”.

Det är viktigt att inte förväxla den här regeln med engelskans sätt att uttrycka ägande, det vill säga genom att sätta ut apostrofen före -s: ”The school’s closure brings uncertainty about the future”.