Hur böjer man ordet rädd ihop med barnet? Kan man säga ”ett rädd/rätt barn”?

Ett litet antal adjektiv (till exempel flat, timid och rädd) har ingen etablerad form för t-ord (ord som man kan sätta ett framför, till exempel träd eller bord) i svenskan. Det går emot de flestas språkkänsla att skriva eller säga ”ett rätt barn”, även om det enligt vårt språksystem är fullt möjligt att böja adjektiven så här.

Den bästa lösningen är att skriva om sådana här meningar eller använda en synonym:

  • en rädd pojke/flicka/unge
  • ett skrämt barn
  • ett barn som är fyllt av rädsla/räddhågset