Heter det ”Nästa år kommer 1,5 miljarder människor att ha tillgång till internet” eller ”Nästa år kommer 1,5 miljard människor att ha tillgång till internet”?

Skriv ”Nästa år kommer 1,5 miljarder människor att ha tillgång till internet”.

Tumregeln är att när sista siffran i talet är någon annan än ett så bör det efterföljande substantivet (i detta fall en miljard) stå i plural. Till exempel heter det ”0,5 miljarder” men ”en miljard”.

  • Ned

    Sista siffran från vänster är ett: 10 mijarder.
    Sista siffran från höger är ett: 2,1 mijarder