Heter det ”morgnarna” eller ”mornarna”?

 

Använd hellre morgnar än mornar när du ska skriva morgon i plural. I bestämd form plural skriver du alltså morgnarna.

Mornarna är en talspråklig och vardaglig variant av ordet, och är dessutom mer ovanligt än morgnarna.

 

  • http://ekehog.blogspot.com/ Anders E Nilsson

    Har inte ordet mornar betydelsen ”att morna någon”? Det är ett verb, medan morgnar är substantiv?