Har ”problem” och ”problematik” samma betydelse?

Nej. Problem avser ett enstaka problem, medan problematik är en grupp av problem.