Cisperson, vad är det?

Cisperson är ett ord som finns med i nyordslistan 2014. Nyordslistan är ett urval av de ord som tillkommit eller etablerat sig i språket under det gångna året, varav cisperson är ett.

Så här skriver Språkrådet om cisperson i 2014 års nyordslista.

cisperson
ökad användning: person som inte är transperson, det vill säga vars könsidentitet och könsuttryck stämmer med normen för det kön som juridiskt registrerades för personen vid födseln.

Även om viljan att vara öppen för hbtq-personer i vården blivit bättre så förutsätts du ofta vara hetero och cisperson, säger NN.

Södermalmsnytt 6 september 2014

[cisperson är bildat av det latinska prefixet cis-, som betyder ’på samma sida’. Det är motsatsen till det latinska trans-, som betyder ’över från’ eller ’på andra sidan om’. Jämför norska och danska cisperson.]

Läs mer om nyordslistan 2014