Attefallshus, är det ett riktigt ord?

Ja, attefallshus är i allra högsta grad ett riktigt ord och finns med i nyordslistan 2014. Nyordslistan är ett urval av de ord som tillkommit eller etablerat sig i språket under
det gångna året.

Så här skriver Språkrådet om attefallshus i 2014 års nyordslista.

attefallshus

liten bygglovsfri byggnad som får användas som bostad. Sett/hört första gången: 2014. Den 2 juli blev det tillåtet att sätta upp ett attefallshus på tomten. Huset får vara högst 25 kvadratmeter stort och kräver inget bygglov, men däremot en bygganmälan till kommunen. Innan bygget startar måste kommunen godkänna och ge ett startbesked.

Sydsvenskan 25 september 2014
[uppkallat efter förre bostadsministern Stefan Attefall, som en parallell till friggebod, efter Birgit Friggebo, som också har varit bostadsminister]

 Läs mer om nyordslistan 2014