Är det okej att skriva ”förräns” och ”förrens”?

 

Nej, skriv förrän.

Både förräns och förrens  (såväl som förns) är talspråkliga varianter av förrän, och bör inte användas i skrift.