Ska jag avsluta meningen ”Hanna frågade om du var där” med frågetecken?

Nej. ”Hanna frågade om du var där” är en indirekt fråga, och sådana avslutas alltid med punkt.

Frågetecken använder man när meningen är en direkt fråga: ”Var du där?”