Är det rätt att säga att man ska ”starta upp” ett företag?

Ja, det går bra att formulera sig på det sättet. Det finns nämligen en betydelseskillnad mellan att ”starta upp” och att ”starta”, där ”Starta upp” syftar mer på en successiv process kring starten än vad ”starta” gör.

Det finns flera sådana här uttryck, till exempel ”städa upp” och ”öppna upp”, som fungerar likadant. Många irriterar sig på dessa formuleringar, och därför kan det ändå vara bra att vara försiktig med dem i formell text.

  • Peo Larsson

    Varför ska man slänga in ord som inte behövs? Använd ord när de är adekvata, exempelvis låsa och låsa upp. Jämför här också med engelska lock up som betyder låsa och inte låsa upp!

  • P-U

    Usel svenska,”starta upp” liksom att ”stänga ned” verkar vara svengelska.
    Förklaringen att det skulle handla som successiva processer eller inte ser ut som en efterkonstruktion i syfte att försvara bruket.