Bör jag skriva Gud och Allah med stor bokstav?

 

Benämningar på religiösa storheter skrivs traditionellt med stor bokstav när man syftar på just denna religiösa storhet, till exempel Gud när man syftar på den kristna guden och Allah när den muslimska guden avses.

När man däremot, som jag gör ovan, använder ordet för att beteckna ett övernaturligt väsen, skriver man med liten bokstav: ”Det ska gudarna veta!”

 

 

 • Mindy

  Men ”en gud” är en allmän benämning på överordnade väsen, väl? Den som tror på en speciell gud, som de kristna, talar om sin specifika Gud.

 • Anna

  Här saknades det text! Tack för uppmärksamheten Mindy, har uppdaterat texten nu. /Anna

 • Anonym

  Hur är det i uttrycket ”som fan läser Bibeln”? Det är den kristna bibeln som avses varför versalt B bör gälla. Men ”fan” då? Den kristna guden skrivs Gud, ska motparten föräras versal också? Jag tror det (egennamn) men hur är det /egentligen/? 

 • Anonym

  Judendomen, kristendomen och Islam har samma ursprung med Toran/Gamla testamentet som religiös text. Alla tre tillber samma Gud, och ”Gud” heter ”Allah” på arabiska.
  För enkelhetens skull så brukar man beteckna Gud i ett islamskt sammanhang som ”Allah”.
  Vad gäller stor eller liten bokstav så ska Gud/Allah behandlas som egennamn eftersom det rör sig om en specifik gudom.