Ska jag skriva ”internet” med stor eller liten bokstav?

 

Båda varianterna går bra, men skriv hellre med liten bokstav.

Internet sågs tidigare helt entydigt som ett egennamn, varför man skrev det med stor bokstav. Numera är det dock få som uppfattar ordet på det sättet, varför det är bäst att stava med liten bokstav.

 

 • Oscar F

  Internet ska skrivas med antingen stor eller liten bokstav beroende på innebörden. För att förstå behövs lite bakgrunds historia. Då Internet utvecklades började utvecklingen med att datorer kopplades ihop till nätverk. Dessa nätverk kopplades senare ihop med varandra (därav internet översättning: mellan nät) och bildade då större nätverk bestående av de mindre. Så småningom kopplades även dessa större nätverk ihop med varandra över hela världen och bildade då det globala Internet vi har idag. För att skilja från dessa stora men lokala internet och det globala Internet används internet liten bokstav för att benämna de lokala större nätverken och Internet med stor bokstav för det globala Internet.

 • Osborn Hogevik

  Jag håller med om att bruket styr språket. Den vanligaste användningen är alltid OK. Men, när vi menar det globala världsomspännande datornätet är Internet ett egennamn och därför känns det för mig mest naturligt att använda stor bokstav. Tydligheten blir större om vi använder stor bokstav när vi inte avser vilket internet som helst, se Oskar Fs inlägg om att det även finns andra internet.

 • http://etn.se Jan Tångring

  ” Numera är det dock få som uppfattar ordet på det sättet, varför det är bäst att stava med liten bokstav.”

  Vad uppfattar de ”internet” som då?

  • Anonym

   Som motsvarande ”väg” kanske?