Finns det någon svensk motsvarighet till det engelska win-win-situation?

Om du vill använda ett uttryck som är nära originalet kan du välja vinn-vinn-situation. Ett annat sätt att uttrycka samma sak är att använda ordet ömsevinst, som också är mer lätthanterlig än den andra varianten.