Finns den någon svensk term för benchmarking?

Det finns flera olika ord att välja mellan i stället för den engelska termen. Vilket som passar bäst beror på sammanhanget.

Språkrådet föreslår exempelvis: jämförelse, mått, måttstock, framgångsanalys, nyckeltalsmätning, utvärderingsprov, referenspunkt, konkurrentanalys och riktmärkning.