Ska det vara tankstreck eller bindestreck i meningen ”Vi tar tåget Malmö–Stockholm”?

Använd tankstreck. Tankstreck används mellan ortnamn och mellan siffror när man vill uttrycka förhållande av typen ”från … till” och ”mellan … och”: ”Mötet pågick kl. 9.00–10.00”

  • Cecilia

    Gäller det även: 8-9 mars 2012