Hur skriver jag bråktal i löpande text?

Bråktal skrivs oftast med siffror (2/4, 6/10, 8/9), särskilt om det är viktigt med hög precision. Men bråktal kan även skrivas ut med bokstäver: ”två fjärdedelar”, ”sex tiondelar”, ”åtta niondelar”.