Skiljetecken

Det finns 27 artiklar i denna kategori

Punkt, semikolon eller komma. Det är inte alltid lätt att veta vilket skiljetecken man ska välja.

På den här sidan har vi samlat texter som handlar om skiljetecken och andra tecken som finns i svenska språket. Saknar du svar på någon fråga som berör just berör skiljetecken så är vi hemskt tacksamma om du hör av dig till oss.

Ordformer, Skiljetecken |

Skriv hellre förkortningar med punkter än utan. Utan punkter finns nämligen risken för att vissa förkortningar missförstås som ord: t o m – tom, m a o – Mao, e l eller el – el. Vissa förkortningar skrivs dock aldrig … Läs mer

Skiljetecken |

Ja det går bra, även om det är bäst att undvika eftersom att det kan bli rörigt för läsaren. Om det ändå blir nödvändigt kan du förtydliga för läsaren genom att använda hakparentes eller snedstreck på den inre parentesen (och … Läs mer

Skiljetecken |

Om texten inom en parentes är en självständig mening ska punkten vara inne i parentesen. (Glöm inte stor begynnelsebokstav.) Om texten i parentesen däremot ingår i en annan mening ska punkten stå efter, (det vill säga så här).

Ordföljd, Skiljetecken |

Hur du vill inleda ditt mejl bestämmer du själv. Men ”Hej!” kan ses som mer informellt än de andra två varianterna, och används vanligen då e-post-meddelandet bara har en mottagare. Varianten ”Hej.” kan däremot upplevas som avståndstagande. Glöm inte att … Läs mer

Skiljetecken |

Du kan skriva 9–5-jobb. Glöm inte att det ska vara tankstreck mellan de två första leden och bindestreck mellan de sista.

Skiljetecken |

Nej. Tankstreckets betydelse i sådana här sammanhang är antingen ”från … till” eller ”mellan …och”. Därför blir det överflödigt att skriva ut mellan eller från innan klockslagen. Skriv alltså ”13–19”, ”från 12 till 19”, ”mellan 13 och 19”.

Sida 3 av 3123