Normal/universal

2012-09-16 av

Min diskmaskin är förvirrande. Det vanliga är ju att man kör maskinen på det program som heter typ ”normal”, ”universal” eller det som representeras av en symbol med tallrikar, glas och kastruller etc. Men min diskmaskin, en Miele med ett okänt antal decennier på nacken, har ett program som heter ”universal” och ett som heter ”normal”. Vad ska man välja? Vad skulle skillnaden kunna vara?

Sedan i våras, då jag flyttade in i huset där maskinen finns, har jag funderat på dessa två begrepp och vad det är för skillnad mellan dem. För egentligen är de väl ganska lika? Det ligger något genomsnittligt och allmängiltigt över dem båda. Programmen som de representerar borde liksom funka i alla lägen.

Det har fallit sig så att jag alltid väljer programmet ”universal”, och jag tror att det beror på att ”universellt” har mer med den verkliga världen att göra, än ”normalt”. ”Normalt” ju egentligen bara en idé, jag betraktar något som normalt, du betraktar något annat som normalt. Tyskarna som tillverkade min Miele kanske tyckte det var normalt att bara diska porslin och bestick, medan jag gärna diskar kastruller i maskinen. Då är ”universal” bättre. ”Universal” är applicerbart på allt, men förutsätter ingen förförståelse eller delaktighet. Det funkar alltid.

Men det hela slutar ändå i irritation. Varför finns det ett program som heter ”normal”? Eller problemet kanske snarare är att det finns både och. Mycket irriterande.

 • G

  Den som letar hittar:

  http://www.miele.se/se/hushall/service/ks/manuals.aspx?mNo=05715730

  ”Universal Plus 55 ° 

  med förlängd disktid, för normalt smutsad disk med intorkade matrester 

  Universal 55 ° 
  för normalt smutsad daglig disk 100 % 

  Normal 50 ° 
  med förkortad disktid, för lätt till normalt smutsad disk utan intorkade matrester ”

  Tror du väljer rätt:”Val av program 

  Välj alltid det program som bäst passar 

  till aktuell typ av disk, d v s diskgodsets 

  art och nedsmutsningsgrad. 

  I de flesta fall väljer man ett Universal- 

  program eller Universal Plus-program- 

  met. 

  Dessa program är anpassade till 

  genomsnittsdisken i ett hushåll, d v s 

  blandat diskgods med olika nedsmuts- 

  ningsgrad.”

  • Gustaf Olsson

   Men gud så intressant! Universalprogrammet är alltså till för normalt smutsad disk, medan normalprogrammet är till för lätt till smutsad disk!