Korrekturläs alltid dina texter!

2012-04-20 av

I Sverige talar vi (språkkonsulter, språkvårdare m.fl.) om så kallat klarspråk. Klarspråk innebär texter som är klara och tydliga – skrivna på ett vårdat, enkelt och begripligt sätt. Klarspråkstankarna har kanske mest applicerats på myndigheter, framför allt sedan 2009 då Sverige fick en språklag. Där kan man i en av paragraferna läsa att myndigheternas språk ska vara ”vårdat, enkelt och begripligt”. Men att skriva så att läsarna förstår är ju viktigt för alla verksamheter – statliga såväl som privata. Och det är där vi språkkonsulter kan hjälpa till!

Språket kan granskas på flera nivåer, men de språkfel som kanske får mest uppmärksamhet och irritation är de så kallade korrekturfelen. Hit hör bland annat stavfel, kommateringsfel och särskrivningar. Därför är det jätteviktigt att se till att ens texter alltid blir korrekturlästa innan de publiceras.

På engelska kallas klarspråk för Plain Language. Här nedan kommer en video på just engelska, med flera bra tips för dig som vill undvika de där korrekturfelen.

 

/Anna