Hur skriver man egentligen klarspråk?

2015-05-08 av

I förra inlägget skrev jag lite om vad klarspråk är för någonting, så idag tänkte jag spinna vidare på den tråden och ge lite tips för vad man kan tänka på när man skriver. Använder du tipsen nedan så kommer din text att kunna nå en större målgrupp och även bli lättare att ta till sig för alla.

Mottagaranpassa
Det här skrev jag om redan i förra inlägget, men det är så viktigt att det tål att upprepas. Tänk alltid på mottagaren när du skriver. Vad är viktigast för mottagaren? Vad har hen för kunskaper inom ämnet? Vad vill du att mottagaren ska veta, känna, tycka när hen har läst klart texten?

Viktigaste först
Precis som när man skriver en webbtext är det klokt att börja med det viktigaste först. Börja inte med bakgrundshistoria, utan börja mitt i med det som läsaren vill och behöver veta tidigt. Låt bakgrunden stå senare i texten, om den alls behöver vara med. Skippa alltså den kronologiska ordningen och skriv det viktigaste först.

Undvik långa sammansättningar
Långa sammansättningar belastar korttidsminnet och gör texten svårare att läsa. Undvik därför sammansättningar, skriv till exempel ”konferens för arbetet med klarspråk” istället för klarspråksarbeteskonferens.

Gör passiva meningar aktiva
Det finns två typer av verb – passiva och aktiva. De aktiva verben kräver en aktör, medan de passiva verben kan stå fritt. En mening med ett aktivt verb är till exempel ”Läkaren möter patienten” och en mening med ett passivt verb kan vara ”Patienten mötes”. I den första meningen får läsaren veta vem som gör vad – alltså att det är läkaren som möter patienten. I den andra meningen står det inte vem som möter patienten. 

En text blir mycket lättare att läsa och förstå om verben står i aktiv form, därför är dessa att föredra framför passiva verb.