Hen – en höna eller ett praktiskt pronomen?

2015-03-03 av

Bild på en höna

– Hen betyder ju höna på engelska!
– Och barn betyder lada, men det använder vi ju!
– Könlöst samhälle, nej tack!
– Det är praktiskt om man inte vet könet på den man pratar om!

Ja, ni har väl alla hört argumenten, för och emot det lilla pronomenet ”hen”. Få ord har letat sig in i det svenska språket och upprört befolkningen så till dess milda grad som just ”hen”. Trots det verkar det som att ordet vinner mer och mer mark.

Hen” blir exempelvis allt vanligare i tidningstext. Tidigare användes det främst i mer personliga texter som krönikor. Idag går det att hitta det lite här och var även i rena nyhetsartiklar.

Även i privata samtal, i utbildningssammanhang och på bloggar används ”hen” mer och mer. ”Hen” kommer också finnas med i nästa upplaga av Svenska Akademiens Ordlista. Ändå är motståndet fortfarande stort.

Men vad är det egentligen som gör oss så upprörda?

Den språkliga förklaringen är att ”hen” är ett pronomen. Pronomen är en ordklass vars ord definieras av att de ersätter substantiv. Det är en så kallad sluten ordklass, vilket innebär att det sällan eller aldrig tillkommer nya pronomen i språket, till skillnad från verb och substantiv där nya ord tillkommer ständigt. Nästan alla ord i Språkrådets nyordslistor är verb eller substantiv.

När det då tillkommer ett nytt ord till en sluten ordklass, som till exempel ”hen”, blir vi av naturliga skäl skeptiska. Vi är helt enkelt inte vana vid det, och människan föredrar saker som man är van vid. När ordet dessutom är ideologiskt laddat bäddar det för ännu mer motstånd.

Hur framtiden för hen ser ut är svår att sia om. Kanske är det bara ett modeord, kanske blir det etablerat i svenskan. En sak är i alla fall säker: hen betyder höna på engelska.