Det svåraste ordet del två

2013-01-28 av

Inga protester mot att meteorolog är det mest svårstavade ordet? Bra. Vidare till det mest svåruttalade ordet.

Folk säger ju så mycket tokigt. Sweirts istället för Schweitz, resichör istället för regissör, interjuv istället för intervju… Men det är egentligen inte ord som är svåruttalade, bara ord som många har svårt att lära sig vad de heter.

Sedan finns det de tungvrickarramsorna: sex laxar i en laxask, sju skönsjungande sjuksköterskor skötte sjuttiosju sjösjuka sjömän på skeppet Shanghai, packa pappas kappsäck, droskkusken Max kuskar med fuxar och fuskar med droskkusktaxan… Men här handlar det ju om ord som är svåra att säga efter varandra, inte som är svåruttalade i sig.

Men det finns en ramsa som jag tror faktiskt slår huvudet på spiken: kvistfritt västkustskt kvastskaft. Orden är svåra att säga tillsammans, och skälet är de gyttret av konsonanter som munnen inte riktigt vill säga efter varandra. Och bland orden i ramsan är det helt klart vilket som är det svåraste: västkustskt. Så där tror jag att vi har det. På delad första plats med östkustkskt.

 • Molgan

   Tycker inte orden är svåra att säga tillsammans, det är bara ordet västkustskt som jag inte kan uttala..

  • Mike Doverskog

   typiskt västkustskt :p

 • Dyslektiskan

  Har det inte smitit in ett k för mycket i östkust(k)skt?