Åsiktskorridorer och selfiepinnar – nyordslistan 2014 berättar om tiden vi lever i

I dag publicerade Språkrådet nyordslistan för 2014, en lista som består av 40 ord som dykt upp under det gångna året. Att de nya orden berättar något om den tid vi lever i är svårt att neka till. Supervalåret har gett upphov till ord som åsiktskorridor och nettokrati, och den heta genusdebatten har genererat både cisperson och genusbudgetering.

Även den snabba tekniska utvecklingen avspeglas i nyorden; fenomenet selfie kanske är det som har genererat flest nyord. Att ta en selfie med en kändis kallas för usie, för att ta en selfie kan man använda sig av en selfiepinne och om någon hoppar in i bildrutan medan du tar din bild har du blivit fotobombad.

Alla nyord blir dock inte permanenta och endast ett fåtal letar sig in i Svenska Akademiens Ordlista. Ikeamonarki och pensionärskuvös från 2001 års nyordslista används nog inte särskilt frekvent idag, medan år 2000 bidrog med flera ord som har blivit en del av mångas vokabulär – trafficking såväl som SMS-meddelande. Men om vi tar med oss selfiepinnar och nettokratier med in i framtiden återstår att se.

En fullständig lista över nyorden för 2014 hittar du här.