Monthly Archives: januari 2012

Namn och titlar |

En manlig sjuksköterska kallas för sjuksköterska. Om man behöver precisera går det bra att skriva manlig sjuksköterska. Skriv hellre riksdagsledamot och idrottare än riksdagsman/-kvinna och idrottsman/-kvinna. Man ska inte sträva efter att ha skilda titlar beroende på kön. Att hitta … Läs mer

Ordformer |

Båda varianterna går bra. Detta problem kallas för vacklande genus, och innebär att det inte är självklart om ett ord är ett t-ord (parasollet) eller n-ord (parasollen). Ofta händer detta med lånord (bacon -en/-et), men kan också bero på att … Läs mer

Namn och titlar |

Om snickaren syftar på en man använder man vanligtvis -e-ändelsen på adjektivet (arge). Om snickaren är en kvinna skriver man oftast arga. Om det är ovidkommande vilket kön snickaren har använder man oftast -e-ändelsen, även om -a-ändelsen också förekommer.

Namn och titlar |

Tidigare har man kunnat använda han som ett slags könsneutralt pronomen när man syftar på både kvinnor och män. I dag ses varken han eller hon som en bra lösning, eftersom att det innebär att många människor utesluts: ”Om en … Läs mer

Ordformer |

Skriv Kungen av Danmarks karameller. Kungen av Danmark är en så kallad nominalfras, det vill säga ett substantiv, pronomen eller egennamn med dess eventuella bestämningar. Substantivet, pronomenet eller egennamnet är frasens huvudord. Därför har man tidigare rekommenderat att placera genitiv-s … Läs mer

Ordformer |

Om Maja och Frank har ett hus tillsammans, skriv Maja och Franks hus. Om de har varsitt hus, skriv Majas och Franks hus. I detta fall handlar det om man bör skriva genitiv-s på alla led eller använda gruppgenitiv (ett … Läs mer

Ordformer |

Båda varianterna går bra. Sorts och slags är genitivvarianter av orden sort och slag. Sort är ett så kallat n-ord ­­ – det har n-genus och böjs därför i bestämd form sorten. Slag är däremot ett t-ord med t-genus, och … Läs mer

Ordformer |

Oftast är det förledet som styr om en sammansättning ska skrivas med foge-s eller inte. Man brukar tala om förledets uttalsmässiga och strukturella egenskaper: De uttalsmässiga är överordnade, och innebär att när förledet i sammansättningen slutar på ett s-ljud eller … Läs mer

Sida 17 av 17« Första...10...1314151617